Mission, vision og værdigrundlag

Mission

At medvirke til opbygning af værdiskabende og empatiske relationer.

Vision

Gennem aktive investeringer skabe øget værdi til proces og resultat for mennesker og virksomheder.

Værdigrundlag

De fælles værdier i DanVaerk er ordentlighed, troværdighed, seriøsitet og rummelighed.

Ordentlighed
I alle relationer vil vi agere med ordentlighed.

Troværdighed
Vi fremstår troværdige og viser gennem vores handlinger at man kan stole på os.

Seriøsitet
Vi skal ikke spilde egen og andres tid!

Rummelighed
Vi skal stille krav til hinanden med respekt for vores forskellige forudsætninger.